Årsmøde 2015

Mandag den 14. september 2015 kl. 12 afholder selskabet årsmøde på Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46, auditorium 11 (3. sal).

Efter årsmødets formelle del ("generalforsamling") afholdes årsmødets faglige del, der i år vil dreje sig om præsteløftet.

Forårsmøde om ytringsfrihed og blasfemi

Mandag den 11. maj 2015, kl. 12, afholder Selskab for Kirkeret forårsmøde over temaet "Ytringsfrihed og blasfemi". Mødet finder sted på Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46 (auditorium 7 (1.sal)), København.

Årsmøde 2014 med temaet "Kirke i hvilken stat? Fra jura til politologi"

Mandag den 3. november 2014 kl. 11 afholdes årsmøde på Aarhus Universitet, Studenternes Hus, mødesal 2, Frederik Nielsens Vej 2-4, Aarhus.

Årsmødet markerer denne gang 25 året for stiftelsen af Selskab for Kirkeret med et tilbageblik på den statslige modernisering, der siden da har fundet sted. Hvor man i 1980´erne kunne tale om en for folkekirken sund magtbalance mellem eksempelvis juraen og teologien, har forholdet nu ændret sig markant. Det kan have flere grunde, men skiftet fra en juridisk til en politologisk forvaltningskultur udgør nok en væsentlig del af forklaringen.

Forårsmøde om folkekirkens styringsstruktur

Tirsdag den 13. maj 2014, kl. 13.15-17.15, afholdes forårsmøde i Selskab for Kirkeret. Mødet finder sted på Aarhus Universitet, Afdeling for Teologi, konferencecenteret, Frederik Nielsens Vej 2-4, mødesal 2, Aarhus.

Udvalg om folkekirkens styre er klar med sine anbefalinger

Efter halvandet års arbejde er Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringssstruktur for folkekirken klar med sin betænkning og et antal anbefalinger. Der er også anbefalinger fra mindretal i udvalget.

Udvalgets betænkning er i høring indtil 31. maj 2014.

En kirkeforfatning anno 2011

"Folkekirkens forfatning ordnes ved lov". Bestemmelsen i grundlovens § 66 kan uændret føres tilbage til junigrundloven af 1849. Siden da har spørgsmålet om en forfatning for folkekirken været behandlet i fire kommissioner og en række private forsøg. Ingen af bestræbelserne har ført til, at der er blevet fremsat forslag til en kirkeforfatningslov.