Forårsmøde om folkekirkens styringsstruktur

Tirsdag den 13. maj 2014, kl. 13.15-17.15, afholdes forårsmøde i Selskab for Kirkeret. Mødet finder sted på Aarhus Universitet, Afdeling for Teologi, konferencecenteret, Frederik Nielsens Vej 2-4, mødesal 2, Aarhus.

Udvalg om folkekirkens styre er klar med sine anbefalinger

Efter halvandet års arbejde er Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringssstruktur for folkekirken klar med sin betænkning og et antal anbefalinger. Der er også anbefalinger fra mindretal i udvalget.

Udvalgets betænkning er i høring indtil 31. maj 2014.

En kirkeforfatning anno 2011

"Folkekirkens forfatning ordnes ved lov". Bestemmelsen i grundlovens § 66 kan uændret føres tilbage til junigrundloven af 1849. Siden da har spørgsmålet om en forfatning for folkekirken været behandlet i fire kommissioner og en række private forsøg. Ingen af bestræbelserne har ført til, at der er blevet fremsat forslag til en kirkeforfatningslov.